Weihnachtskränze

Alle onderstaande kransen zijn in de EU geproduceerd.
alle bomen voldoen aan de Brandveiligheidnorm: TNO Efectis - NEN 8007