Zertifikat

Certificaten


NTA / NEN 8007
Certificaatnr : 2005 CVB - R 0474
BEPALING VAN BIJDRAGE AAN ROOKONTWIKKELING BIJ BRAND.
Alle certificaten liggen ter inzage bij : Heijting Holland bv te Huissen en bij Het gerenomeerde Nederlandse testbedrijf in Delft
Beknopte versies worden op wens afgegeven bij aankoop van een product.
Orginelen uitsluitend op verzoek van de brandweer of andere officiële instanties.
De Nederlandse Technische Afspraak voor brandgedrag van versieringsmaterialen
(NTA 8007) verschijnt in het najaar van 2007.
Dit is later dan aangekondigd, omdat de NTA met een toelichting wordt uitgebreid.
Uitgelegd wordt hoe NTA 8007 in de dagelijkse praktijk eenvoudig kan worden toegepast.
De toelichting is een hulpmiddel voor decoratiebedrijven, horecaondernemers,
brandweerlieden en andere gebruikers van de NTA.
Kijk ook eens bij de site van de brandweer www.brandweer.nl
Hier is veel informatie te vinden aangaande de voorwaarden waar decoratiemateriaal aan
moet voldoen.